Kategórie

Nové produkty

Jak se dostat do Nastavení (Settings)?

stiskněte ikonku nastavení v seznamu aplikací:

 

 

v Nastavení (Settings) / Wi-Fi naleznete:

 • zapnutí / vypnutí Wi-Fi adaptéru ( ON / OFF)
 • vyhledávání bezdrátových sítí (SCAN) a jejich přidání (ADD NETWORK)
 • v pokročilém nastavení (Advanced) (po stisku tlačítka menu) možnost nastavit stav wi-fi vzhledem k režimu spánku (Keep Wi-Fi on during sleep)

 

 

v Nastavení (Settings) / Zvuk (Sound) naleznete:

 • hlasitost zvuku (Volumes)
 • tichý režim (Silent mode)
 • vyzváněcí tón u telefonu (Phone ringtone)
 • zvuk výchozího oznámení (Default notification)
 • další nastavení systémových zvuků: klávesnice při zadávání čísla volaného (Dial-pad touch tones), zvuky při dotyku (Touch sounds), zvuk při uzamknutí obrazovky (Screen lock sounds)

 

v Nastavení (Settings) / Obraz (Display) naleznete:

 • jas displeje (Brightness)
 • tapeta / pozadí displeje (Wallpaper)
 • prodleva vypínání displeje (Sleep)
 • automatické otočení obrazovky (Auto-rotate screen)
 • velikost písma (Font size)

 

v Nastavení (Settings) / Služby určování polohy (Location services) naleznete:

 • nastavení určování polohy dle Wi-Fi, nebo mobilní sítě (pro zařízení bez GPS, nebo alternativa k GPS kdy spotřebovává méně baterie na úkor přesnosti) (Google`s location service)
 • nastavení / zapnutí GPS modulu v zařízeních tímto modulem vybavených pro funkci GPS navigace (GPS satellites)

 

v Nastavení (Settings) / Zabezpečení (Security) naleznete:

 • nastavení, či vypnutí (None) zámku displeje při jeho zapnutí (Screen lock), včetně nastavení PINu, či hesla (Password)
 • neznámé zdroje (Unknown sources) - povolte pro bezproblémovou instalací aplikací, které si instalujete ze stažených apk balíčků

 

 

v Nastavení (Settings) / Jazyk a vstup (Language & input) naleznete:

 • volba jazyka (Language)
 • opravu pravopisu (Spelling correction)
 • nastavení klávesnice (Default keyboard)
 • automatické nahrazování chyb ve slovech (Auto-replace)
 • psaní velkých písmen na začátku vět (Auto-capitalisation)
 • automatická interpunkce (Auto-punctuate)
 • nastavení převodu textu na řeč (Text-to-speech output)

 
Návod je obecný a může se lišit dle zařízení a verze Androidu